Què fem?

"Hi havia una vegada un Roger, una Marta, un Aleix, una Anna, un Marc......

Tots ells ben diferents però amb quelcom en comú: l'edat.

Una edat única per créixer, aprendre, experimentar, descobrir el món dels sentiments, creure en les seves possibilitats, riure, observar l'entorn, desenvolupar l'autonomia, somniar despert, jugar, fer entremaliadures, embrutar-se, aprendre a conviure, menjar, parlar i fer pipí al vàter!! ..."

Si vols que el teu fill/a formi part d'aquest conte, nosaltres el/la podem acompanyar amb el convenciment que:

Créixer és respectar els ritmes de desenvolupament de cada nen/a i de cada família, per poder evolucionar a partir del que és i no del que creiem que hauria de ser. Personalitzem l'educació i advoquem per un ritme sosegat, que ofereixi el temps necessari per superar els seus reptes.

Experimentem a través del llenguatge artístic (corporal, musical, visual i plàstic) i aportem les eines necessàries per a la pròpia representació, expressió i comunicació.

Descobrim el món dels sentiments aplicant l'empatia i la perseverància, creant un clima de confiança i afectivitat que permeti mantenir una relació molt propera, idònia per treballar els diferents estats d'ànim, l'alegria, la tristesa, la ràbia, l'estima, etc.

Creure en les seves possibilitats sabent que l'infant necessita provar i arriscar, ja que és l'única manera que té de comprovar les seves habilitats, i aquest camí és el que l'ajudarà a tenir una imatge ajustada de la seva identitat i a sortir-se'n de diferents situacions de la seva vida, per això li facilitem un entorn que l'animi, li doni suport i el faci sentir segur sense limitar els seus intents.

Riure i jugar, através del contacte físic, les pessigolles, els jocs de falda, el massatge, la disfressa i el joc simbòlic, ens permet crear un món ric en sensacions i estímuls positius.

Contacte

El Molinet
Antoni Torrella 107Bis
08224 Terrassa

93 788 16 53 93 788 16 53

email: info@elmolinet.es